Czy słowo może być obrazem? Jak litery mogą zaistnieć w przestrzeni? Odwołując się do poezji konkretnej i pojęciokształtów Stanisława Dróżdża zabawimy się słowami i przestrzenią, odszukując ich wzajemnych relacji.

  • Warsztaty trwają ok. 1,5 godziny
  • Dla dzieci w wieku 7 – 13 lat
  • Grupa do 25 dzieci
  • Wartość: 399 zł + koszty dojazdu

Zamów warsztaty